Waarom Onderzeedienst ?

Wat is het dan, wat een mens trekt in een carrière waarin ze zo veel van hun tijd besteden in een krappe omgeving, onder grote psychologische stress, met continu het gevaar op de loer in alles om hun heen?
Saamhorigheid is een veel gebezigde term, maar in geen enkele andere tak van onze militaire dienst wordt hieraan betekenis gegeven als in de onderzeedienst. In een onderzeese ambacht, is eenieder volledig afhankelijk van de vaardigheid van alle andere mannen in de bemanning, niet alleen voor top prestaties maar zeker ook in de overlevingssituatie. Ieder weet dat zijn eigen leven afhangt van de anderen en omdat dit zo is, is er een band tussen hen, die zowel uitdagingen als troost biedt.
Dit alles geeft de flipperdrager een speciaal gevoel van trots, want hij is inderdaad een lid van een elite corps. De risico’s zijn dus een bron van inspiratie in plaats van een afschrikmiddel.
De uitdaging van mannelijkheid is een andere factor die de mensen aantrekt om te dienen op onderzeeërs. Het is zeker een test van bekwaamheid en macht om te weten dat hij in aanmerking komt voor deze zeer selectieve dienst.
Er moet echter worden benadrukt dat deze wens om mannelijkheid te bewijzen niet pathologisch is, zoals in bepaalde waaghalzerij bezigheden, zoals door een brandende hoepel rijden met een motor. Er is niets waaghalzig aan de beweegredenen van de man die besluit zijn leven te wijden aan de onderzeedienst. Het geeft inderdaad trots dat hieruit blijkt dat hij nogal een bijzondere man is, maar hij doet dit niet om een ​​vorm van roekeloosheid te beoefenen, om te zien hoe ver hij kan gaan, zonder in de problemen te komen.
Integendeel, het doel in een onderzeeboot, is gevaar te bestrijden om het risico te minimaliseren, alle maatregelen te nemen om de veiligheid, in plaats van het gevaar, ten allen tijde te waarborgen.
Zijn de mannen van onderzeedienst moediger dan die in andere beroepen waarbij de mogelijkheid van een plotselinge tragedie constant is? Het makkelijkste antwoord zou zijn om te zeggen dat dit inderdaad zo is. Vanuit een psychologisch oogpunt, ligt dit echter iets genuanceerder, ze zijn niet per se moediger, maar het zijn mannen die meer inzicht in zichzelf en hun mogelijkheden hebben.
Hierin zijn ze beter dan andere personen. Dit moet dus met mannen die het gezonde verstand hebben dit werk te doen onder risicovolle omstandigheden.
Ze zijn over het algemeen een stuk emotioneel gezonder dan anderen van dezelfde leeftijd en achtergrond vanwege hun bereidheid om een stap verder te gaan en geen genoegen te nemen met minder. Deze personen hebben allemaal enorm potentieel, en gaan zelden over de top van hun kunnen.
Dit land mag trots en dankbaar zijn dat zo veel gezonde, jonge, enthousiaste mannen zorg dragen over hun eigen status in het leven en het welzijn van hun land om hun vaardigheden te bundelen en gezamenlijk hun krachten te bundelen tegen de kracht van de zee en alles daar omheen.