Hulp Previous item Berichten Next item Tenue

Hulp

Stichting Onderzeedienst Veteranen, zet zich in voor erkenning en waardering van Onderzeedienst veteranen, maar ook in de breedste zin op het gebied van Nuldelijnsondersteuning.

Zoek je NU hulp: 06-55193797 of Veteranenloket: 088-3340000

Maar wat houd het nu precies in. Binnen het landelijk netwerk welke er is voor veteranen zijn er issues m.b.t. het (op tijd) signaleren van eventuele problematiek of juist aandacht voor die problemen die met laagdrempelige en kleinschalige hulp snel verholpen zou zijn.

Vanuit die gedachte is er een systeem bedacht waarin veteranen en hun thuisfront zichzelf kunnen blijven en indien nodig toch de weg wordt gewezen. Dit noemen we Nuldelijns ondersteuning. De kracht hierin is:

Laagdrempelig, verwijzend, in het netwerk.

Nuldelijns is geen onderdeel van maar sluit wel aan op het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.

Als Stichting Onderzeedienst Veteranen kunnen wij ons prima vinden in het systeem zoals het op dit moment is ingericht.

Hierin werken wij nauw samen met:

http://veteraanenthuisfront.nl/

Heeft u vragen over ons nuldelijnswerk en hoe wij daar invulling aan kunnen geven neemt u gerust contact met ons op.

Enkele belangrijke links:

https://www.disk-veteranen.nl/

http://veteranenloket.nl/